Henrik ja Laura Schwartzbergin sukuseura ry:n hallitus

Henrik Schwartzbergin syntymän 200-vuotisjuhlan yhteydessä Rokualla 6.8.2011 pidettiin Henrik ja Laura Schwartzbergin sukuseuran perustava kokous. 

Sukuseuran ensimmäiseen hallitukseen valitut jäsenet yhteystietoineen:

  • Hannu Mustakallio, puheenjohtaja (Jaakon sukuhaara), Joensuu perhe.mustakallio@kolumbus.fi, puh. 040 5313214 
  • Katariina Mustakallio, varapuheenjohtaja  (Joosepin sukuhaara), Tampere katariina.mustakallio@uta.fi puh. 050 527 0586
  • Marja Heimonen, sihteeri (Johanneksen sukuhaara), Helsinki marja.heimonen1@gmail.com, puh. 040 546 3321
  • Kari Mustakallio, rahastonhoitaja  (Jaakon sukuhaara), Kirkkonummi                    kari.j. mustakallio@kolumbus.fi, puh. 0400 432 053
  • Leena Carpén, (Marian sukuhaara), Espoo                                                      leena.carpen@vtt.fi, puh. 050 376 7404
  • Mauri Jaakonaho (Kustin sukuhaara), Helsinki
  • Sanna Vuornos-Visto (Johanneksen sukuhaara), Helsinki                         sanna.vuornos@helsinki.fi,  puh. 050 520 7019

Sukuseuran sääntöjen mukaisesti hallituksen toimikausi on yhden kolmivuotiskauden mittainen ja uusi hallitus valitaan kussakin sukuseuran kokouksessa.

Sukuseuran hallitus 08:2014 Sukuseuran hallitus ensimmäisessä kokouksessaan elokuussa 2014 Katariina Mustakallion luona Tampereella.

Kuvassa vasemmalta Katariina Mustakallio, Marja Heimonen, Hannu Mustakallio, Kari Mustakallio ja Sanna Vuornos-Visto

Uuden halllituksen kokoonpano

Helsingissä 6.8.2016 pidetyssä sukuseuran kokouksessa uuteen hallitukseen valittiin Hannu Mustakallio (puheenjohtaja), Katariina Mustakallio (varapuheenjohtaja) Marja Heimonen (sihteeri), Kari Mustakallio (rahastonhoitaja) ja muiksi jäseniksi Leena Carpén, Sanna Vuornos-Visto, Martti Mustakallio (alla oikealla)  ja Tom Krusius (vasemmalla).

Lo.

Lo