.

Marraskuu 2014, jäsenkirje, lähettäjä puheenjohtaja Hannu Mustakallio

Hyvät Henrik ja Laura Schwartzbergin jälkeläiset!

Tämä on historiallinen kirje, Henrik ja Laura Schwartzbergin sukuseuran ensimmäinen kirje. Kerromme seurastamme ja tarjoamme mahdollisuutta liittyä sen jäseneksi.

Sukuseura perustettiin elokuussa 2011, kun vietimme Rokualla (Utajärvellä) ja Säräisniemellä (Vaalassa) esi-isämme Henrik Schwartzbergin (7.5.1811 – 18.11.1857) 200-vuotisjuhlaa. Henrik 200 v -tapahtuma oli ensimmäinen kaikkien sukuhaarojen yhteinen kokoontuminen yli 50 vuoteen.

Kutsua noudatti lähes 80 henkeä viidestä sukuhaarasta ja kaikista ikäryhmistä. Sukukokoukselle oli ominaista kiinnostus – jopa innostus – omia juuria kohtaan ja halu toimia sukuharrastuksen edistämiseksi. Henrikin ja hänen Laura-puolisonsa (o.s. Stenbäck, 22.2.1816 – 24.12.1885) elämä osoittautui kertomukseksi, joka ei jätä ketään kylmäksi.

Tämä kirje tulee yhtenäisenä postituksena puheenjohtajalta kaikille sukukokoukseen osallistuneille ja muutamille muille sukumme eri haaroihin kuuluville, joiden sähköpostiosoite on ollut tiedossamme. Lisäksi hallituksen muut jäsenet välittävät kirjettä vielä erikseen eri sukuhaaroihin kuuluville. Kirjettä voi jokainen vastaanottaja välittää suvun piirissä muillekin, esimerkiksi nuorelle polvelle. Pahoittelemme mahdollista ristiinpostitusta.

Rokualla perustettiin Henrik ja Laura Schwartzbergin sukuseura, jonka hallitukseen kuuluu kuusi jäsentä: Hannu Mustakallio Joensuusta, Katariina Mustakallio Tampereelta, Leena Carpén Espoosta, Marja Heimonen Helsingistä, Kari Mustakallio Kirkkonummelta ja Sanna Vuornos-Visto Helsingistä. Hallituksessa on edustettuna neljä sukuhaaraa kahdeksasta mahdollisesta.  

Oheiseen liitteeseen Henrik ja Laura Schwartzbergin perhe on koottu tiedot Henrikin ja Lauran kymmenestä lapsesta, joista kahdeksalla oli puoliso ja lapsia.

Sukukokouksen yhteydessä toimme kukkatervehdyksen Henrikin ja hänen pojanpoikansa, Säräisniemen kirkkoherrana 1917 – 1936 toimineen Johannes Jaakko Mustakallion (1876 – 1936) haudoille. Henrikin Laura-puoliso lepää Iisalmen vanhalla hautausmaalla (osasto 5, rivi 5, paikka 48). Sukuseuran ensimmäisiä tehtäviä on ottaa vastuu Lauran haudan hoidosta. Hänen yksinkertainen hautaristinsä pelastui joitakin vuosia sitten pysyvästi säilytettäväksi.

Tämän kirjeen lisäksi sukukokouksen osanottajille (ja muutamille muille samassa osoitteistossa oleville) tulee toisessa sähköpostiviestissä Kari Mustakalliolta hänen kokoamansa pdf-tiedosto. Tiedostoon sisältyy paitsi runsaasti valokuvia myös monipuolinen paketti sukukokousaineistoa (muun muassa kokouksen ohjelma, avaussanat, esitelmä Henrikin elämästä ja hänen pojantyttärestään taidemaalari Maria Schwartzbergista [1873 – 1923], artikkeli Henrikistä herännäispappina, saarna, sukuseuran perustavan kokouksen pöytäkirja ja sen säännöt).

Sukuseura tarjoaa koko aineiston ilmaiseksi viestin vastaanottajille (ei kuitenkaan kaupallisiin tarkoituksiin ja huomioon ottaen tekijänoikeudet). Lahjoitamme aineiston myös kaikille muille, jotka liittyvät sukuseuran jäseniksi.

Henrikin juhlavuosi oli syksyllä 2011 esillä myös Oulun maakunta-arkiston järjestämässä  Kuukauden asiakirja -näyttelyssä. Näyttelyn mentyä ohi yleisteksti ja yksi kirjedokumentti on edelleen katsottavissa sähköisesti seuraavasta linkistä:
http://www.arkisto.fi/fi/news/634/55/Kuukauden-asiakirja-Saeraeisniemen-kappalainen-Henrik-Schwartzberg-1811-1857-Oulun-maakunta-arkisto /

Sukuseuran rekisteröiminen pantiin vireille tammikuussa 2013. Patentti- ja rekisterihallitus teki päätöksen yhdistyksen rekisteröinnistä 27.6.2013. Yhdistyksen rekisterinumero on 210.533 ja kotipaikka Helsinki. Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi yhdistyksen säännöt  perustavan kokouksen esittämässä muodossa. Säännöt ovat myös tämän kirjeen liitteenä.

Sukuseuran hallitus piti ensimmäisen kokouksensa elokuussa 2014 Tampereella. Seuran puheenjohtajana toimii Hannu Mustakallio (Jaakon sukuhaarasta), varapuheenjohtajana Katariina Mustakallio (Jooseppi), sihteerinä Marja Heimonen (Johannes) ja rahastonhoitajana Kari Mustakallio (Jaakko). Muut jäsenet ovat Leena Carpén (Maria) ja Sanna Vuornos-Visto (Johannes).

Ensimmäinen tehtävämme on tarjota eri sukuhaaraan kuuluville mahdollisuutta hakea seuran jäsenyyttä. Säännöissä jäsenyys määritellään seuraavalla tavalla:

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka polveutuu Henrik Schwartzbergista (1811 – 1857) ja hänen puolisostaan Laura Katarina Schwartzbergista (1816 – 1885), sekä jokainen henkilö, joka avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen kautta on liittynyt sukuun.

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä myös muu sellainen henkilö, joka on kiinnostunut sukuseuratoiminnasta.

Sukuseuran jäsenet hyväksyy hallitus.

Jäsenyyden hakeminen tapahtuu seuraavalla tavalla:

  • Lähetä sähköposti yhdelle hallituksen jäsenistä (osoitteet lopussa):

+ Kustin (Gustafin), Henrikin (Heikun), Johanneksen, Kallen (Karlin) ja Hannan (Riihikallio) sukuhaaroihin kuuluvat Marja Heimoselle

+ Marian sukuhaaraan (Malkki) kuuluvat Leena Carpénille

+ Jaakon (Jakobin) sukuhaaraan kuuluvat Hannu Mustakalliolle

+ Joosepin (Josef) sukuhaaraan kuuluvat Katariina Mustakalliolle

  • Merkitse viestin otsikoksi: Sukuseuran jäsenyys
  • Samaan viestiin voi sisältyä useita saman perheen anomuksia (esimerkiksi puolisot). Tällöin alempana mainitut tiedot ilmoitetaan erikseen kaikista jäsenyyttä anovista.
  • Ilmoita kaikki etunimesi ja sukunimesi (myös mahdollinen entinen sukunimi) sekä syntymäaikasi.
  • Ilmoita sukulinjasi, jonka kautta kuulut Henrikin ja Lauran jälkeläisiin (myös naislinjat otetaan huomioon). Ensimmäiseksi tulee siis joku Henrikin ja Lauran lapsista: Kusti, Maria (Malkki), Henrik, Johannes, Jakob (Jaakko), Karl (Kalle), Johanna (Hanna, Riihikallio) tai Josef (Jooseppi). Nimeä tämän jälkeen ne esi-isäsi tai -äitisi (tai puolisosi), joiden kautta sukulaisuus on periytynyt sinulle. Ilmoita aina asianomaisen sukunimi (myös mahdollinen entinen sukunimi). Esimerkki: Jaakko – Johannes Jaakko Mustakallio – Lauri Mustakallio – Hannu Mustakallio (jonka puoliso Leena Mustakallio o.s. Huhtinen).
  • Ilmoita posti- ja sähköpostiosoitteesi sekä puhelinnumerosi.
  • Oletko mukana Facebookissa: kyllä/ei. Haluatko tulla kutsutuksi Facebookin suljettuun ryhmään?

Yksinkertaisuuden vuoksi pyydämme Sinua maksamaan jäsenhakemuksen yhteydessä seuran jäsenmaksun. Vaikka hallituksen toiminta perustuu talkootyöhön, tarvitsemme tuloja joihinkin perushankintoihin ja juokseviin kuluihin.

Jäsenmaksu on täysi-ikäisiltä 20 euroa ja 15 – 17-vuotiailta 10 euroa. Sinun tarvitsee maksaa vain yksi jäsenmaksu vuosilta 2014 ja 2015.

Jäsenmaksu maksetaan Henrik ja Laura Schwartzbergin sukuseuran tilille FI34 1330 3000 1373 42. Viitenumeroa ei ole, mutta merkitse tiedonantoja-kohtaan: Jäsenmaksu 2014 – 2015 + nimi (nimet). Otamme kiitollisina vastaan myös vapaaehtoisia tukimaksuja.

Hallitus käsittelee jäsenanomuksia ensimmäisen kerran kokouksessaan 15.12.2014. Lähetä anomuksesi sukuhaarastasi huolehtivalle hallituksen jäsenelle viimeistään 12.12. Ilmoitamme jäsenanomusten hyväksymisestä itse kullekin kokouksen jälkeen. Otamme jäsenanomuksia vastaan tietysti myöhemminkin.

Hallitus on ruvennut pohtimaan myös tiedotuskysymyksiä. Tarkoituksena on perustaa Facebookiin suljettu ryhmä ja kutsua siihen jäseniä, jotka ovat antaneet siihen luvan. Ilmoita siksi hakemuksessasi mahdollisesta Facebook-jäsenyydestäsi.

Olemme ottaneet tavoitteeksi omien kotisivujen perustamisen sukuseuralle. Jos Sinulla on siihen liittyvää asiantuntemusta ja halua vapaaehtoistyöhön, kerro siitä puheenjohtajalle tai sihteerille.

Sukuseuralle on jo luotu oma Google-tili, jonka nimenä on `Henrik ja Laura Schwartzbergin sukuseura´. Tilille on tulossa käyttöömme Drive-sovelluksen mukainen arkisto, josta löytyvät jäsenkirjeet, esitelmiä ja muuta mielenkiintoista aineistoa. Käyttöohjeet, käyttäjänimi ja salasana annetaan sukuseuraan liittyville myöhemmin.

Rupeamme kohta myös valmistelemaan seuraavaa sukukokousta, joka on tarkoitus pitää kesällä 2016. Silloin voimme viettää samalla Laura Schwartzbergin 200-vuotissynttäreitä. Tunnuksena voisi olla Laura 200 v.

Vastedes pystymme tiedottamaan sukuasioista vain sukuseuran kautta sen jäseneksi liittyneille. Kannattaa siis pysyä tiedon lähteillä ja liittyä jäseneksi! Voit mielellään levittää tietoa sukuseurastamme eteenpäin. Myös kaikki toimintaa koskevat ideat ovat tervetulleita.

Lämpimin sukuterveisin

Henrik ja Laura Schwartzbergin sukuseura

c/o Valovuodentie 6, 80170 Joensuu

Hannu Mustakallio, puheenjohtaja (perhe.mustakallio@kolumbus.fi , puh. 040 531 3214)

Katariina Mustakallio, varapuheenjohtaja (katariina.mustakallio@uta.fi)

Marja Heimonen, sihteeri (marja.heimonen1@gmail.com)

Kari Mustakallio, rahastonhoitaja (kari.mustakallio@mainostoimistobreve.fi)

Leena Carpén, hallituksen jäsen (leena.carpen@vtt.fi)

Sanna Vuornos-Visto, hallituksen jäsen (sanna.vuornos@helsinki.fi)

.