.

Joulukuu 2015, Jäsenkirje, lähettäjä puheenjohtaja Hannnu Mustakallio.

Hyvät Henrik ja Laura Schwartzbergin jälkeläiset!

Kerroimme marraskuussa 2014 Henrik ja Laura Schwartzbergin sukuseuran rekisteröimisestä. Samalla tarjosimme mahdollisuutta liittyä sen jäseneksi.

Sukuseurammehan perustettiin elokuussa 2011, kun vietimme Rokualla ja Säräisniemellä esi-isämme Henrik Schwartzbergin (1811 – 1857) 200-vuotisjuhlaa. Henrik 200 v -tapahtuma oli ensimmäinen kaikkien sukuhaarojen yhteinen kokoontuminen yli 50 vuoteen. Mukana oli yhteensä 76 henkeä viidestä sukuhaarasta ja kaikista ikäryhmistä.

Tämä kirje tulee kaikille sukuseuramme jäseniksi hyväksytyille. Lisäksi välitämme kirjeen esimerkiksi niille Säräisniemen sukukokoukseen osallistuneille, jotka eivät ole vielä liittyneet jäseniksi, sekä yksittäisille sukulaisille, joiden sähköpostiosoite on tiedossamme. Kirjettä voi jokainen vastaanottaja välittää sukunsa piirissä muillekin, esimerkiksi nuorelle polvelle.

Myöhemmin sukuseuran jäsenkirje lähetetään vain sen jäsenille. Toivomme, että jokainen suvustamme kiinnostunut voisi anoa jäsenyyttä (ohjeet tuonnempana) ja siten varmistaa informaation saamisen vastaisuudessa.

Sukuseuramme tarkoituksena on selvittää Henrik ja Laura Schwartzbergin sekä heidän jälkeläistensä vaiheita ja historiaa, vaalia Schwartzbergin – Mustakallion suvun perinteitä, edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa sekä tehdä sukuseura- ja sukututkimustyötä tunnetuksi.

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka polveutuu Henrik Schwartzbergista ja hänen puolisostaan Laura Katarina Schwartzbergista, sekä jokainen henkilö, joka avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen kautta on liittynyt sukuun.

Muistin virkistykseksi oheiseen liitteeseen on koottu tiedot Henrikin ja Lauran kymmenestä lapsesta, joista kahdeksalla oli puoliso ja lapsia.

Perustava kokous valitsi sukuseuran hallitukseen seitsemän jäsentä: Hannu Mustakallio Joensuusta (Jaakon sukuhaaraa), Katariina Mustakallio Tampereelta (Jooseppi), Leena Carpén Espoosta (Maria), Marja Heimonen Helsingistä (Johannes), Kari Mustakallio Kirkkonummelta (Jaakko), Sanna Vuornos-Visto Helsingistä (Johannes) ja Mauri Jaakonaho Helsingistä (Gustaf). Puheenjohtajaksi valittiin Hannu Mustakallio ja varapuheenjohtajaksi Katariina Mustakallio. Mauri Jaakonaho ei sittemmin ole voinut osallistua hallituksen työskentelyyn.

Seuran sihteerinä on toiminut Marja Heimonen  ja rahastonhoitajana Kari Mustakallio. Sukuseuran toiminnantarkastajana on ollut Mervi Mustakallio. Hallitus on pitänyt vuonna 2014 kaksi ja 2015 neljä kokousta. Hallitus toimihenkilöineen on kokonaisuudessaan työskennellyt talkooperiaatteella.

Hallituksessa on edustettuna neljä sukuhaaraa (Jaakko, Jooseppi, Johannes ja Maria) kahdeksasta mahdollisesta.  Kahteen sukuhaaraan (Kalle, 1852 -1899, ja Hanna Riihikallio, 1854 – 1929) emme ole toistaiseksi saaneet yhteyttä.

Sukuseuralla on vuoden 2015 lopulla yhteensä 63 jäsentä, jotka jakautuvat sukuhaaroittain seuraavasti: Gustaf (Kusti) 1, Maria 2, Henrik (Heikku) 1, Johannes 11, Jakob (Jaakko) 42 ja Josef (Jooseppi) 6.

+ + +

Haluan vielä toivottaa jokaisen jäsenen lämpimästi tervetulleeksi sukuseuraamme.

Olemme lahjoittaneet kaikille jäseniksi liittyneille laajan (60 A4-kokoista sivua) pdf-tiedoston, ”Rokua-kirjan”, jonka on toimittanut  Kari Mustakallio. Tiedostoon sisältyy paitsi runsaasti nelivärisiä valokuvia myös monipuolinen paketti sukukokousaineistoa (ohjelma, avaussanat, esitelmä Henrikin elämästä ja hänen pojantyttärestään taidemaalari Maria Schwartzbergista nelivärikuvineen, artikkeli Henrikistä herännäispappina, saarna, sukuseuran perustavan kokouksen pöytäkirja ja sen säännöt). 

Jos et olisi vielä saanut ”Rokua-kirjaa”, ilmoita siitä Kari Mustakalliolle (sähköpostiosoite kirjeen lopussa). Aineisto lähetetään myös myöhemmin jäseneksi liittyville.

Hallitus on perustanut Facebookiin suljetun ryhmän ja kutsunut ryhmään jäseniä, jotka ovat antaneet siihen luvan. Ryhmä on tarkoitettu vain sukuseuran jäsenille, ei muille sukulaisille. Siksi jäseneksi kutsuminen pysyy sukuseuran hallituksen tehtävänä. Jos haluat tulla kutsutuksi, ilmoita siitä puheenjohtajalle.

Facebook-ryhmässä voi kuka tahansa tiedottaa tai käydä keskustelua sukuun liittyvistä asioista. Lähiaikojen tavoitteenamme on myös omien kotisivujen perustamisen sukuseuralle.

Sukuseuran jäsenyyden hakeminen tapahtuu seuraavalla tavalla:

  • Lähetä sähköposti yhdelle hallituksen jäsenistä (osoitteet lopussa):

+ Kustin (Gustafin), Henrikin (Heikun), Johanneksen, Kallen (Karlin) ja Hannan (Riihikallio) sukuhaaroihin kuuluvat Marja Heimoselle

+ Marian sukuhaaraan (Malkki) kuuluvat Leena Carpénille

+ Jaakon (Jakobin) sukuhaaraan kuuluvat Hannu Mustakalliolle

+ Joosepin (Josef) sukuhaaraan kuuluvat Katariina Mustakalliolle

  • Merkitse viestin otsikoksi: Sukuseuran jäsenyys
  • Samaan viestiin voi sisältyä useita saman perheen anomuksia (esimerkiksi puolisot). Tällöin alempana mainitut tiedot ilmoitetaan erikseen kaikista jäsenyyttä anovista.
  • Ilmoita kaikki etunimesi ja sukunimesi (myös mahdollinen entinen sukunimi) sekä syntymäaikasi.
  • Ilmoita sukulinjasi, jonka kautta kuulut Henrikin ja Lauran jälkeläisiin (myös naislinjat otetaan huomioon). Ensimmäiseksi tulee siis joku Henrikin ja Lauran lapsista: Kusti, Maria (Malkki), Henrik, Johannes, Jakob (Jaakko), Karl (Kalle), Johanna (Hanna, Riihikallio) tai Josef (Jooseppi). Nimeä tämän jälkeen ne esi-isäsi tai -äitisi (tai puolisosi), joiden kautta sukulaisuus on periytynyt sinulle. Ilmoita aina asianomaisen sukunimi (myös mahdollinen entinen sukunimi). Esimerkki: Jaakko – Johannes Jaakko Mustakallio – Lauri Mustakallio – Hannu Mustakallio (jonka puoliso Leena Mustakallio o.s. Huhtinen).
  • Ilmoita posti- ja sähköpostiosoitteesi sekä puhelinnumerosi.
  • Oletko mukana Facebookissa: kyllä/ei. Haluatko tulla kutsutuksi Facebookin suljettuun ryhmään?

Yksinkertaisuuden vuoksi pyydämme Sinua maksamaan jäsenhakemuksen yhteydessä seuran jäsenmaksun. Jäsenmaksu on täysi-ikäisiltä 20 euroa ja 15 – 17-vuotiailta 10 euroa. Uudet jäsenet maksavat jäsenmaksun vuodelta 2016. Muilta jäsenmaksu peritään myöhemmin.

Jäsenmaksu maksetaan Henrik ja Laura Schwartzbergin sukuseuran tilille FI34 1330 3000 1373 42. Viitenumeroa ei ole, mutta merkitse tiedonantoja-kohtaan: Jäsenmaksu 2016 + nimi (nimet).

+ + +

Vuonna 2016 sukuseura haluaa erityisesti tehdä tunnetuksi esiäitimme Laura Katarina Schwartzbergin (o.s. Stenbäck) elämää. Hänen syntymästään tulee nimittäin 22.2.2016 kuluneeksi 200 vuotta.

Laura kuoli jouluaattona 24.12.1885 Iisalmeen kuuluneella Vieremällä. Siksi hänet on haudattu Iisalmen vanhalle hautausmaalle (osasto 5, rivi 5, paikka 48). Liitteenä on vielä hänen yksinkertainen hautaristinsä, joka pelastui joitakin vuosia sitten pysyvästi säilytettäväksi. Sukuseura on ottanut vastuulleen huolehtimisen Lauran haudan hoidosta.

+++

Kun otimme Henrikin 200-vuotismuiston huomioon sukukokouksessamme elokuussa 2011, ensi elokuussa muistelemme vastaavasti Lauraa. Meillä on siis aihetta kokoontua sukukokoukseen viettämään Laura Schwartzbergin 200-vuotissynttäreitä. Tunnuksena on tällä kertaa Laura 200 v.

Ajankohta on lauantai 6. elokuuta 2016 klo 12 - 21 ja paikka Hotel Haaga Helsingissä (Nuijamiestenkatu 10). Pyydämme varaamaan päivämäärän kalenteriin.

Halusimme tällä kertaa valita kokouspaikan, joka antaisi mahdollisimman monelle sukumme perinteistä kiinnostuneelle mahdollisuuden kokoontua yhteen. Asuuhan suuri osa meidänkin sukumme jäsenistä pääkaupunkiseudulla. Rahastonhoitaja Kari tutustui kesän aikana yli kymmeneen mahdolliseen hotelli- tai kylpylävaihtoehtoon Helsingin ja Turun seudulla. Kiitos hänelle hyvistä valmisteluista!

Hotel Haaga tarjoaa meille hyvät ja rauhalliset puitteet. Sinne on myös hyvät liikenneyhteydet.

Avaamme ilmoittautumisen ensi maaliskuussa. Sukuseura on neuvotellut hotellin kanssa paketin, johon sisältyvät kaikki ruokailut ja kokoustilan käyttö. Kauempaa tulevat voivat yöpyä sunnuntain vastaisen yön hotellissa. Hinnat ovat kohtuullisia.

Sukukokoukseen ovat tervetulleita kaikki Henrikin ja Lauran jälkeläiset, mutta erityisesti se on sukuseuramme ensimmäinen virallinen kokoontuminen. Ei-jäseniltä perimme jäsenmaksun (20 eur) suuruisen osanottomaksun.

Seuraavaksi hallitus paneutuu sukukokouksen ohjelman suunnitteluun. Otamme mielellämme vastaan hyviä ideoita.

Pyydämme jokaista nykyistä jäsentä viemään sukuviestiä eteenpäin ja kertomaan mahdollisuudesta liittyä seuraamme.

 

Lämpimin sukuterveisin

Henrik ja Laura Schwartzbergin sukuseura

c/o Valovuodentie 6, 80170 Joensuu

 

Hannu Mustakallio, puheenjohtaja (perhe.mustakallio@kolumbus.fi , puh. 040 531 3214)

Katariina Mustakallio, varapuheenjohtaja (katariina.mustakallio@uta.fi)

Marja Heimonen, sihteeri (marja.heimonen1@gmail.com)

Kari Mustakallio, rahastonhoitaja (kari.j.mustakallio@kolumbus.fi)

Leena Carpén, hallituksen jäsen (leena.carpen@vtt.fi)

Sanna Vuornos-Visto, hallituksen jäsen (sanna.vuornos@helsinki.fi)

.