.

Tällä sivulla kaikki v. 2017 jäsenkirjeet aikajärjestyksessä, uusin ylimmäisenä.

* * * * * * * * * * * * * 

Jäsenkirje kesäkuussa 2017

Kirjeen lähettäjä sukuseuran esimies Hannu Mustakallio.
Kirjeen aiheita:
- Seuran esimiehen tervehdys jäsenille
- Hannes Mustakallion kirjoittama kirja "Henrik ja Laura Schwartzberg. Elämänkuvaus."
- Seuran jäsenmäärä
- Muistutus Facebook-ryhmästä
- Muistutus jäsenmaksun ajankohtaisuudesta
- Musiikkinäytelmä Henrik ja Laura Säräisniemen kirkossa elokuussa 2017
- Sukuseuran hallituksen kokoonpano
- Toimintakertomus vuodelta 2016

* * * * * * * * * *

Joensuussa 11.6.2017

Hyvät Henrik ja Laura Schwartzbergin sukuseuran jäsenet,
rakkaat sukulaiset!

Haluan toivottaa kaikille sukuseuramme jäsenille oikein hyvää ja virkistävää kesää sekä itsenäisyyden juhlavuotta, jota toteutamme omalta osaltamme tunnuksella Yhdessä.

Tämän jäsenkirjeen loppupuolen muodostaa seuramme toimintakertomus viime vuodelta. Silloin kokoonnuimme yhteen ja muistelimme erityisesti esiäitiämme Laura Schwartzbergia. Muistathan, että kaikki sukukokouksessa pidetyt alustukset löytyvät kotisivuiltamme www.henrik-ja-laura.fi. Mitään salasanoja ei tarvita.

Hallitus on lähtenyt toteuttamaan sukukokouksessa seuraavalle kolmivuotiskaudelle hyväksyttyä toimintasuunnitelmaa.

Olemme digitoineet eli saattaneet sähköiseen muotoon Hannes Mustakallion Henrikistä ja Laurasta kirjoittaman sukukirjan (”Henrik ja Laura Schwartzberg. Elämänkuvaus”). Jälkeläiset ovat ystävällisesti antaneet luvan digitointiin, josta on käytännössä huolehtinut Martti Mustakallio.

Kotisivujen etusivulla on linkki, jota klikkaamalla pääset lukemaan sukukirjaa.

Teos ilmestyi alun perin vuonna 1958. Monen kotikirjastosta se varmaan löytyy edelleenkin, mutta ei kaikkien. Teoksen avulla saamme runsaasti tietoja esivanhempiemme vaiheista. Kirja on iästään huolimatta säilyttänyt arvonsa myös kirkkohistoriallisena tutkimuksena.

Hannes Mustakallio kirjoitti elämäkertateoksen myös omasta isästään, lähetysjohtaja Jooseppi Mustakalliosta. Teos ”Joos Mustakallio, lehtori ja lähetysjohtaja” ilmestyi vuonna 1965. Paneudumme seuraavaksi tämän kirjan saattamiseen kaikkien kiinnostuneiden ulottuville.

Seuramme rekisteröimisestä tulee 27.6. kuluneeksi neljä vuotta. Olemme saaneet jatkuvasti uusia jäseniä, niin että jäsenmäärä on tällä hetkellä jo 94. Vetoamme kaikkiin jäseniin, että he tekisivät tunnetuksi sukuseuraamme ja hankkisivat sille uusia jäseniä, erityisesti nuoresta polvesta. Kenestähän tulee sadas jäsen sukuseuraamme? Lupaamme hänelle erityispalkinnon.

Jäseneksi liittymisestä on tarkemmat ohjeet kotisivuilla. Jäsenyyttä voit anoa sähköpostiviestillä, jonka osoitat sihteerillemme Marja Heimoselle tai puheenjohtajalle. Ilmoita koko nimesi lisäksi sukulinjasi, syntymäaikasi, postiosoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi. Ilmoita myös, jos olet mukana Facebookissa ja haluat tulla kutsutuksi sukuseuran suljettuun FB-ryhmään.

Sekä vanhojen että uusien jäsenten tulee maksaa vuoden 2017 jäsenmaksu, jonka suuruudeksi sukukokous vahvisti 20 euroa. Voit maksaa jäsenmaksun jo saatuasi tämän jäsenkirjeen, mutta rahastonhoitajamme Kari Mustakallio lähettää siitä jokaiselle vielä erillisen muistutuksen.

Henrik ja Laura Schwartzbergin sukuseuran tilin numero on FI34 1330 3000 1373 42. Viitenumeroa ei ole, mutta merkitse tiedonantoja-kohtaan: Jäsenmaksu 2017 + nimi (nimet).

Jos voit maksaa jäsenmaksun suurempana summana, otamme lahjoituksen kiitollisena vastaan. Yhteinen asiamme edellyttää yhteisen vastuun kantamista myös taloudellisen tuen muodossa.

Lopuksi meillä on ilo informoida paikallisesta aktiivisuudesta, joka liittyy Henrikiin ja Lauraan mutta joka on syntynyt sukuseurastamme riippumatta.

Säräisniemen kirkossa nykyisessä Vaalassa esitetään elokuussa musiikkinäytelmä Henrik ja Laura Schwartzbergin elämästä. Sen otsikkona on yksinkertaisesti Henrik ja Laura.

Näytelmän käsikirjoituksen on 2016 laatinut Seppo Kämäräinen ja sen ohjaa Pauli Haataja. Idean äitinä on Helena Vähäsarja-Haataja, jonka isä, opettaja Väinö Vähäsarja on monin tavoin tehnyt tunnetuksi sukuamme. Taloudellista tukea on saatu Vaalan kunnalta ja paikallisilta yrittäjiltä. Musiikkinäytelmän pääsymaksu on 15 euroa.

Esiintyjät ovat enimmäkseen paikallisia harrastajanäyttelijöitä. Henrikin osaan on saatu kiinnitettyä nivalalaislähtöinen Riku Pelo. Esitykset ovat torstaina 17.8. kello 19 sekä perjantaina 18.8., lauantaina 19.8. ja sunnuntaina 20.8. kello 14 ja 19. Henrik ja Laura -teemaan liittyy myös messu, joka toimitetaan Säräisniemen kirkossa 20.8. kello 10 ja jossa saarnaa Hannu Mustakallio.

Kannattaa siis liittää kesäsuunnitelmien joukkoon matka Säräisniemelle, sukumme keskeiselle paikkakunnalle, esimerkiksi sunnuntaina 20.8. Majoitusta voi kysyä Rokua Health and Spa -kylpylähotellista, jossa pidimme sukukokouksen elokuussa 2011.

Lämpimin sukuterveisin

Henrik ja Laura Schwartzbergin sukuseura

c/o Valovuodentie 6, 80170 Joensuu

Sukuseuran hallitukseen valittiin Helsingissä 6.8.2016 pidetyssä sukuseuran vuosikokouksessa alla mainitut henkilöt:

Hannu Mustakallio, puheenjohtaja (perhe.mustakallio@kolumbus.fi, puh. 040 531 3214)

Katariina Mustakallio, varapuheenjohtaja (katariina.mustakallio@uta.fi)

Marja Heimonen, sihteeri (marja.heimonen1@gmail.com)

Kari Mustakallio, rahastonhoitaja (kari.j.mustakallio@kolumbus.fi)

Leena Carpén, hallituksen jäsen (leena.carpen@vtt.fi)

Tom Krusius, hallituksen jäsen (tom.krusius@pp.fimnet.fi)

Martti Mustakallio, hallituksen jäsen (martti.mustakallio@gmail.com)

Sanna Vuornos-Visto, hallituksen jäsen (sanna.vuornos@helsinki.fi)

* * * * * * * * * *

Toimintakertomus vuodelta 2016, hyväksytty hallituksen kokouksessa 7.4.2017

Henrik ja Laura Schwartzbergin sukuseura on perustettu elokuussa 2011 ja rekisteröity 27.6.2013. Sukuseuran hallitus piti ensimmäisen kokouksensa elokuussa 2014.

Seuran tarkoituksena on selvittää Henrik ja Laura Schwartzbergin sekä heidän jälkeläistensä vaiheita ja historiaa, vaalia Schwartzbergin – Mustakallion suvun perinteitä, edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa sekä tehdä sukuseura- ja sukututkimustyötä tunnetuksi.

Toimintavuoden keskeiseksi teemaksi nousi Laura Schwartzberg, jonka syntymästä tuli 22.2.2016 kuluneeksi 200 vuotta.

Sukuseuran hallitukseen kuuluivat elokuun 2016 sukukokoukseen saakka Hannu Mustakallio Joensuusta (puheenjohtaja, Jaakon sukuhaaraa), Katariina Mustakallio Tampereelta (varapuheenjohtaja, Jooseppi), Leena Carpén Espoosta (Maria), Marja Heimonen Helsingistä (sihteeri, Johannes), Kari Mustakallio Kirkkonummelta (rahastonhoitaja, Jaakko), Sanna Vuornos-Visto Helsingistä (Johannes) ja Mauri Jaakonaho Helsingistä (Gustaf). Viimeksi mainittu ei ole voinut osallistua hallituksen työskentelyyn.

Sukukokouksessa hallitukseen valittiin seuraavaan, 2019 pidettävään sukukokoukseen saakka Hannu Mustakallio (puheenjohtaja), Katariina Mustakallio (varapuheenjohtaja), Leena Carpén, Marja Heimonen, Kari Mustakallio ja Sanna Vuornos-Visto sekä uusina jäseninä Tom Krusius (Johannes) ja Martti Mustakallio (Jaakko).

Hallituksessa on ollut edustettuna neljä sukuhaaraa (Jaakko, Jooseppi, Johannes ja Maria) kahdeksasta mahdollisesta.

Sukuseuran hallitus on pitänyt kolme kokousta Helsingissä (29.4., 3.6. ja 22.7.) ja lisäksi kaksi sähköpostikokousta (17.3. - 20.3., 30.12.2016 – 1.1.2017).

Sukuseuran toiminnantarkastajana on ollut Mervi Mustakallio, varalla elokuun sukukokoukseen saakka Marja (Lilli) Mustakallio ja sen jälkeen Maarit Mustakallio.

Seuralla oli vuoden 2016 lopulla yhteensä 91 (vuotta aiemmin 63) jäsentä, jotka jakautuivat sukuhaaroittain seuraavasti: Gustaf (Kusti) 3 (3), Maria 3 (2), Henrik (Heikku) 3 (1), Johannes 20 (11), Jakob (Jaakko) 50 (42), Josef (Jooseppi) 9 (6) ja Hanna 3 (0). Seuran jäsenmäärä kasvoi vuoden aikana siis 28:lla. Hannan haara tuli ensimmäistä kertaa joukkoomme. Jäsenkunnasta puuttuu enää Kallen (Karl) haaran edustus.

Sukuseuran toiminnasta on kerrottu jäsenkirjeissä. Sukuseura avasi kesäkuussa omat kotisivunsa (www.henrik-ja-laura,fi), joista tiedotettiin laajasti suvun piirissä. Hanketta valmisteli Kari Mustakallio, joka toimii myös kotisivujen webmasterina.

Facebookissa olevassa suljetussa ryhmässä oli vuoden lopussa 63 sukulaista, joista kaikki eivät ole sukuseuran jäseniä.

Hallitus on huolehtinut Iisalmen Iisalmen kirkkomaalla olevan Laura Schwartzbergin haudan hoidosta. Se on myös kustantanut Säräisniemen kirkkomaalla olevan Henrik Schwartzbergin haudan kunnostuksen (tekstien kultauksen).

Seura on vuoden aikana hyväksytty Sukuseurojen keskusliiton jäseneksi.

Sukuseura järjesti itsenäisenä toimijana ensimmäisen sukukokouksen, joka pidettiin 6.8. hotelli Haagassa Helsingissä. Paikalla oli 47 aikuista ja viisi lasta, yhteensä siis 52 osanottajaa viidestä sukuhaarasta (Jaakko, Johannes, Maria, Kusti ja Jooseppi). Sukukokouksessa keskityttiin Laura Schwartzbergin elämään useasta näkökulmasta. Häntä tai suvun naisia käsiteltiin neljässä esityksessä (Hannu Mustakallio, Katariina Mustakallio, Marja Heimonen ja Marja Mustakallio). Päivän aikana suvun jäsenet tutustuivat myös toisiinsa ja rakensivat yhteisöllisyyttä. Osanottajajoukko painottui vanhempaan ikäluokkaan. Sukuseuran varsinaisessa kokouksessa esitettiinkin toivomus nuorison aktivoitumisesta. Nuorten räppääjien Hegulin ja Talonpoika Lallin esiintyminen tarjosi vastapainoa muuten asiapitoiselle ohjelmalle.

Seuran jäsenmaksu on ollut 20 euroa/vuosi täysi-ikäisiltä ja 10 euroa/vuosi 15 – 17-vuotiailta. Seuran jäsenmaksutulot olivat vuonna 2016 yhteensä 1 708 euroa. Kulut ovat liittyneet ennen muuta sukukokouksen järjestämiseen sekä kotisivujen perustamiseen ja ylläpitämiseen. Varsinaisen toiminnan kulujäämä oli 601,34 euroa. Tilikauden tulos osoittaa verojen jälkeen alijäämää 551,41 euroa. Seuralla on oma tili Nummelan Nordeassa, jonka yritysasiakas seura on.

Hallitus toimihenkilöineen on kokonaisuudessaan työskennellyt talkooperiaatteella.

* * * * * * * * * * * * * *

Jäsenkirje tammikuussa 2017


Kirjeen lähettäjä: sukuseuran esimies Hannu Mustakallio.
Kirjeen aiheita:
- katsaus elokuussa 2016 pidettyyn sukukokoukseen ja siellä tehtyihin päätöksiin
- kotisivujen avaaminen
- toimintasuunnitelman toteutuminen
- jäsenmäärän kasvu ja jakauma sukuhaaroittain
- Facebook-ryhmä
- jäsenmaksu

* * * * * * * *

Joensuussa 1.1.2017

Hyvät Henrik ja Laura Schwartzbergin sukuseuran jäsenet!

Haluan lähestyä tämän kirjeen välityksellä kaikkia teitä, jotka olette liittyneet sukuseuramme jäseniksi. Kirje tulee myös niille sukulaisille, jotka osallistuivat viimekesäiseen sukukokoukseemme, mutta eivät ole vielä sukuseuran jäseniä.

Sukuseurallamme on takanaan kaksi ja puoli virallista toimintavuotta. Yhdistyksen hallitus piti ensimmäisen kokouksensa elokuussa 2014.

Kulunut vuosi oli meille useassa suhteessa merkittävä, ennen muuta siksi että esiäitimme Laura Katarina Schwartzbergin (o.s. Stenbäck) syntymästä tuli 22.2.2016 kuluneeksi 200 vuotta.

Lauran elämään syvennyimme erityisesti Helsingissä 6.8.2016 pidetyssä sukukokouksessa, joka oli ensimmäinen sukuseuramme virallisesti järjestämä. Tunnuksena oli Laura 200 v. Edellisen kerran olimme kokoontuneet Rokualla ja Säräisniemellä elokuussa 2011. Silloin vietimme vastaavasti esi-isämme Henrik Schwartzbergin 200-vuotissynttäreitä.

Samoin kuin Säräisniemellä paikalla oli edustajia viidestä sukuhaarasta (Kusti, Maria, Johannes, Jaakko ja Jooseppi). Osanottajien määrä nousi noin viiteenkymmeneen, joista neljä oli lapsia. Vaikka tarjosimme kokoontumispaikan pääkaupunkiseudulta, osanottajia oli selvästi vähemmän kuin Rokualla (76). Emme siis onnistuneet pääsemään sille tasolle, jota valmisteluissa tavoittelimme. Toisaalta meitä oli koolla oikein sopiva määrä, jotta pääsimme tutustumaan toisiimme ja rakentamaan yhteisöllisyyttä sukuseuramme piirissä.

Ohjelman suunnittelussa ja toteutuksessa halusimme antaa parastamme – ilman että olemme ammattimainen ohjelmatoimisto. Lauran elämään paneuduimme kolmessa alustuksessa ja paneelikeskustelussa. Päivän aikana oli aistittavissa, että paikalle saapuneet osanottajat olivat tyytyväisiä kokouspäivän antiin. Toisaalta osanottajajoukko painottui selvästi vanhempaan ikäluokkaan. Nuorten räppääjien Hegulin ja Talonpoika Lallin esiintyminen, joka saatiin myös tallennettua, tarjosi kyllä vastapainoa muuten asiapitoiselle ohjelmalle.

Päivän aikana pidetyssä sukuseuran varsinaisessa kokouksessa vahvistettiin toimintasuunnitelma seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Suunnitelmassa, johon lisättiin toivomus nuorten motivoimisesta sukuseuran toimintaan, vahvistettiin tavoitteet seuraavaan sukukokoukseen saakka:

  • Sukuseura järjestää seuraavan sukukokouksen kesällä 2019.
  • Sukuseura huolehtii Lauran hautapaikan hoidosta Iisalmen vanhalla hautausmaalla.
  • Sukuseura huolehtii Henrikin hautakiven kunnosta Säräisniemen kirkkomaalla.
  • Sukuseura järjestää Hannes Mustakallion kirjoittamien sukukirjojen (Henrik ja Laura Schwartzberg & Joos Mustakallio) digitoimisen yhdessä Kansalliskirjaston kanssa.
  • Sukuseura on jäsenenä Sukuseurojen keskusliitossa, hyödyntää sen palveluita ja tekee sen välityksellä toimintaansa tunnetuksi.
  • Sukuseura tiedottaa toiminnastaan useita kertoja vuodessa lähetettävässä jäsenkirjeessä, kotisivuillaan ja suljetussa Facebook-ryhmässään.
  • Sukuseura pyrkii edistämään sukuharrastusta sekä Henrikin ja Lauran jälkeläisiä koskevan tiedon julkaisemista päämääränä oman sukukirjan julkaiseminen.
  • Sukuseura pyrkii motivoimaan jäseniään, jotta he taloudellisella tuellaan tekisivät sen toiminnan mahdolliseksi.


Sukuseuran puheenjohtajana jatkaa Hannu Mustakallio (Jaakon haara) ja varapuheenjohtajana Katariina Mustakallio (Jooseppi). Muina hallituksen jäseninä jatkavat Marja Heimonen (Johannes, sihteeri), Kari Mustakallio (Jaakko, rahastonhoitaja), Leena Carpén (Maria) ja Sanna Vuornos-Visto (Johannes). Uusia jäseniä ovat Martti Mustakallio (Jaakko) ja Tom Krusius (Johannes).

Toinen merkittävä asia viime vuodelta oli sukuseuran kotisivujen julkaiseminen hyvissä ajoin ennen sukukokousta. Kotisivujen osoite on www.henrik-ja-laura.fi. Niiltä löytyy jatkuvasti karttuva määrä tietoa suvustamme, sukuseurastamme ja sukukokouksistamme. Kotisivuille on koottu muun muassa kaikki elokuun sukukokouksessa pidetyt esitykset, varsinaisen sukukokouksen pöytäkirja, kuvaus sukukokouksesta sekä valokuvia. Kotisivuista suuri kiitos Kari Mustakalliolle!

Kotisivujen ansiosta sukuseurasta tiedottaminen on nyt merkittävästi helpompaa kuin aiemmin. Voit levittää tietoa kotisivuista sukusi piirissä ja ulkopuolisillekin. Mitään salasanoja ei siis tarvita.

Toimintasuunnitelman tavoitteista osa on toteutunut jo viime vuoden aikana. Henrikin hautakivi Säräisniemen kirkkomaalla on puhdistettu ja sen tekstit on kullattu. Lauran hautakiven hoito Iisalmen vanhalla hautausmaalla puolestaan on siirtynyt sukuseuramme vastuulle. Toisaalta Sukuseurojen keskusliitto on hyväksynyt sukuseuramme jäsenyhdistyksekseen.

Syksyn aikana Henrikin (Heikun) sukuhaaran osuus jäsenistössämme on kasvanut merkittävästi (yhdestä kolmeen), kun uusiksi jäseniksi on hyväksytty Pentti Kaaretvuo Hollolasta ja Paula Stålnacke Ylitorniolta. Lisäksi Johannan (Hanna,  Riihikallio) sukuhaara on tullut mukaan aivan uutena Anna-Maria Rahkolan (Oulu), Laura Rahkolan (Helsinki) ja Liisa Rahkolan (Oulu) ansiosta. Lämpimästi tervetuloa sukuseuramme jäseniksi! Nyt enää Kallen (Karl) haaran edustus puuttuu jäsenkunnastamme.

Tässä tulee aivan tuore (31.12.2016) tilasto jäsenkuntamme jakautumisesta sukuhaaroittain: Kusti 3, Maria 3, Henrik 3, Johannes 20, Jaakko 51, Jooseppi 9 ja Hanna 3. Sukuseuraan kuuluu tällä hetkellä siis yhteensä 92 jäsentä. Kenestä tulee sadas jäsen?

Hallitus on jo aiemmin perustanut Facebookiin suljetun ryhmän ja kutsunut ryhmään jäseniä, jotka ovat antaneet siihen luvan. Ryhmä on tarkoitettu vain sukuseuran jäsenille, ei muille sukulaisille. Siksi jäseneksi kutsuminen pysyy sukuseuran hallituksen tehtävänä. Jos haluat tulla kutsutuksi, ilmoita siitä puheenjohtajalle. Kaikki eivät ole vielä aktivoineet saamaansa kutsua.

Facebook-ryhmässä voi kuka tahansa tiedottaa tai käydä keskustelua sukuun liittyvistä asioista. Viime vuosi olikin tässä suhteessa aiempia vuosia selvästi vilkkaampi.

Sukuseuran varsinainen kokous vahvisti jäsenmaksuksi 20 euroa vuodelta. Vuoden 2017 jäsenmaksun perimme myöhemmin keväällä. Jos viime vuoden jäsenmaksusi on jäänyt maksamatta, voit maksaa sen Henrik ja Laura Schwartzbergin sukuseuran tilille FI34 1330 3000 1373 42. Viitenumeroa ei ole, mutta merkitse tiedonantoja-kohtaan: Jäsenmaksu 2016 + nimi (nimet).

+++

Haluan kiittää kaikkia jäseniä ja viimekesäiseen sukukokoukseen osallistuneita siitä, että olette osoittaneet kiinnostusta ja harrastusta sukuseuraamme kohtaan. Erityiskiitos hallituksellemme! Vie sukuviestiä eteenpäin ja kerro mahdollisuudesta liittyä seuraamme. Toimitaan itsenäisyyden juhlavuoden tunnuksen mukaisesti myös sukuseuramme piirissä Yhdessä.

Lämpimin sukuterveisin

Henrik ja Laura Schwartzbergin sukuseura

c/o Valovuodentie 6, 80170 Joensuu


Hannu Mustakallio, puheenjohtaja (perhe.mustakallio@kolumbus.fi , puh. 040 531 3214)

Katariina Mustakallio, varapuheenjohtaja (katariina.mustakallio@uta.fi)

Marja Heimonen, sihteeri (marja.heimonen1@gmail.com)

Kari Mustakallio, rahastonhoitaja (kari.j.mustakallio@kolumbus.fi)

Leena Carpén, hallituksen jäsen (leena.carpen@vtt.fi)

Tom Krusius, hallituksen jäsen (tom.krusius@pp.fimnet.fi)

Martti Mustakallio, hallituksen jäsen (martti.mustakallio@gmail.com)

Sanna Vuornos-Visto, hallituksen jäsen (sanna.vuornos@helsinki.fi)


.