.

 

Tällä sivulla
- Varsinaisen sukukokouksen esityslista
- Varsinaisen sukukokouksen pöytäkirja, tässä vaiheessa, 10.9.2019 vielä allekirjoittamaton
- Varsinaisen sukukokouksen osanottajalista

+ + + + + + + +

Henrik ja Laura Schwartzbergin sukuseura ry:n varsinainen sukukokous

Ajankohta: lauantai 17.8.2019 alkaen klo 16.30

Paikka: Kulttuurikeskus Sofia, Kallvikintie 35, 00980 Helsinki

Esityslista

 1. Kokouksen avaus: hallituksen puheenjohtaja (sukuseuran esimies) Hannu Mustakallio
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Seuran varsinainen sukukokous pidetään joka kolmas vuosi hallituksen määräämänä päivänä huhti–syyskuun aikana. Sukuseuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava jokaiselle jäsenelle joko postin tai sähköpostin välityksellä viimeistään 30 päivää ennen kokousta (7–8 §).
 • Sukuseuran esimies on hallituksen puolesta lähettänyt kokouskutsun 3.7.2019 sähköpostissa kaikille jäsenille.
 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
 2. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys.
 4. Esitetään seuran toimintakertomus ajalta 1.7.2016–30.6.2019 sekä tilinpäätökset ja toiminnantarkastajan lausunnot vuosilta 2016–2018
 • Hallituksen ehdotus toimintakertomukseksi ajalta 1.7.2016–30.6.2019 on lähetetty kokouskutsun mukana.
 • Tilinpäätökset 2016–2018 ovat nähtävillä kokouksessa.
 • Mervi Mustakallion laatimat kertomukset toiminnantarkastuksesta tilikausilta 2016–2018 ovat nähtävillä kokouksessa.
 1. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
 2. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle varsinaisten sukukokousten väliselle kolmivuotiskaudelle, määrätään vuotuiset jäsenmaksut kalenterivuosille 2020–2022 ja vahvistetaan talousarvio kolmen seuraavan tilikauden (2019–2021) muodostamalle ajanjaksolle.
 • Hallituksen ehdotus toimintasuunnitelmaksi 2019–2022 on lähetetty kokouskutsun mukana,
 • Hallitus esittää vuotuiseksi jäsenmaksuksi 20 euroa (15–17-vuotiailta 10 euroa) vuosille 2020, 2021 ja 2022.
 • Kokouksessa jaetaan hallituksen esitys talousarvioksi tilikausille 2019–2021.
 1. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viidestä seitsemään muuta jäsentä.

– Puheenjohtajaksi valittiin sukukokouksessa 6.8.2016 Hannu Mustakallio (Jaakon haara), varapuheenjohtajaksi Katariina Mustakallio (Jooseppi) sekä muiksi hallituksen jäseniksi Leena Carpén (Maria), Marja Heimonen (Johannes), Tom Krusius (Johannes), Kari Mustakallio (Jaakko), Martti Mustakallio (Jaakko) ja Sanna Vuornos-Visto (Johannes).

Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja.

 

                                           + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

 Varsinaisen sukukokouksen pöytäkirja

Henrik ja Laura Schwartzbergin sukuseura ry                   Pöytäkirja     17.8.2019              1(3)

c/o Hannu Mustakallio
Valovuodentie 6
80170 Joensuu                                                                                        
puh.  040 531 3214

Henrik ja Laura Schwartzbergin sukuseura ry:n varsinaisen sukukokouksen pöytäkirja

Aika          Lauantai 17.8.2019 klo 16.30–17.04

Paikka       Kulttuurikeskus Sofia, Kallvikinniementie 35, 00980 Helsinki

 • Kokouksen avaus

Sukuseuran hallituksen puheenjohtaja (sukuseuran esimies) Hannu Mustakallio avasi kokouksen klo 16.38 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

 • Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että seuran varsinainen sukukokous pidetään joka kolmas vuosi hallituksen määräämänä päivänä huhti–syyskuun aikana. Sukuseuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava jokaiselle sukuseuran jäsenelle joko postin tai sähköpostin välityksellä viimeistään 30 päivää ennen kokousta (säännöt 7–8 § ).

Todettiin, että sukuseuran esimies oli hallituksen puolesta lähettänyt kokouskutsun 3.7.2019 sähköpostissa kaikille jäsenille, joten kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi.

Kokouksessa oli läsnä 39 osanottajaa, joista 38 oli sukuseuran jäseniä (liite). Kokous todettiin myös päätösvaltaiseksi.

 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa

Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin ja valittiin Pertti Pietarinen, sihteeriksi Marja Heimonen sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Maarit Mustakallio ja Sanna Vuornos-Visto.

4     Valitaan kaksi ääntenlaskijaa

Kokouksen ääntenlaskijoiksi ehdotettiin ja valittiin Maarit Mustakallio ja Sanna Vuornos-Visto.

5      Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

6      Esitetään seuran toimintakertomus ajalta 1.7.2016–30.6.2019 sekä tilinpäätökset ja toiminnantarkastajan  lausunnot vuosilta 2016–2018

 • Hallituksen ehdotus toimintakertomukseksi ajalta 1.7.2016–6.2019 oli lähetetty kokouskutsun mukana.
 • Tilinpäätökset 2016–2018 olivat nähtävillä kokouksessa.
 • Mervi Mustakallion laatimat kertomukset toiminnantarkastuksesta tilikausilta 2016–2018 olivat nähtävillä kokouksessa.

Hyväksyttiin seuran tilinpäätökset ja toimintakertomus ja esitettiin toiminnantarkastajan lausunto, jonka mukaan tileissä ei ollut huomauttamista.

7       Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

Tilinpäätös päätettiin vahvistaa ja vastuuvapaus päätettiin myöntää esityksen mukaisesti.                  

8       Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle varsinaisten sukukokousten väliselle kolmivuotiskaudelle, määrätään vuotuiset jäsenmaksut kalenterivuosille 2020–2022 ja vahvistetaan talousarvio kolmen seuraavan tilikauden (2019–2021) ajaksi.

 • Hallituksen ehdotus toimintasuunnitelmaksi 2019–2022 oli lähetetty kokouskutsun mukana.
 • Hallitus esitti vuotuiseksi jäsenmaksuksi 20 € (15–17-vuotiailta 10 €) vuosille 2020, 2021 ja 2022.
 • Sukukokouksen osanottajille oli lähetetty etukäteen hallituksen esitys talousarvioksi tilikausille 2019–2021.

Päätettiin vahvistaa toimintasuunnitelma, jäsenmaksut ja talousarvio esitysten mukaisesti.

9       Valitaan sukuseuran hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viidestä seitsemään muuta jäsentä.

Edellisellä kaudella oli puheenjohtajaksi valittu sukukokouksessa 6.8.2016 Hannu Mustakallio (Jaakon haara), varapuheenjohtajaksi Katariina Mustakallio (Jooseppi) sekä muiksi hallituksen jäseniksi Leena Carpén (Maria), Marja Heimonen (Johannes), Tom Krusius (Johannes), Kari Mustakallio (Jaakko), Martti Mustakallio (Jaakko) ja Sanna Vuornos-Visto (Johannes). Päätettiin valita hallitukseen samat jäsenet paitsi Kari Mustakallio, joka oli pyytänyt, että häntä ei valittaisi uudestaan. Lisäksi hallitukseen päätettiin valita Pentti Kaaretvuo (Henrik).

10      Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja

Toiminnantarkastajana oli ollut Mervi Mustakallio ja varalla Maarit Mustakallio. Valittiin toiminnantarkastajaksi Mervi Mustakallio ja varatoiminnantarkastajaksi Maarit Mustakallio.

11       Kokouksen päättäminen

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.04.

 Liitteet:

 • Toimintakertomus 2016–2019
 • Tilinpäätökset vuosilta 2016–2018 (nähtävillä kokouksessa)
 • Toiminnantarkastuskertomukset 2016–2018 (nähtävillä kokouksessa)
 • Toimintasuunnitelma 2019–2022
 • Tulo- ja menoarvio kaudelle 2019–2021

                                          

 

Helsingissä 17.8.2019

 

______________                  ______________
Pertti Pietarinen                           Marja Heimonen
puheenjohtaja                               sihteeri

 

                                          

_______________                                      ______________

Maarit Mustakallio                                           Sanna Vuornos-Visto                                                                                 pöytäkirjantarkastaja                                     pöytäkirjantarkastaja

 

+ + + + + + + + + + +

LIITE

Henrik ja Laura Schwartzbergin sukuseura ry:n varsinaisen sukukokouksen osanottajat 17.8.2019

Marja Heimonen
Mirjami Kaaretvuo
Pentti Kaaretvuo
Leena Keskiaho
Jutta Koponen
Mirjami Koponen
Sini Koskinen 
Risto Kotilainen
Ulla Kotilainen-Wallén
Matti Krusius
Raija Krusius (ei sukuseuran jäsen)
Tom Krusius
Jaana Leppäkorpi
Marketta Markkanen
Hannu Mustakallio
Helena Mustakallio
Kari Mustakallio
Katariina Mustakallio
Kirsti Mustakallio
Leena Mustakallio
Liisa Mustakallio
Maarit Mustakallio
Marja Mustakallio
Martti Mustakallio
Mervi Mustakallio
Petri Mustakallio
Leena Pantsar
Ossi Pantsar
Annukka Pietarinen
Pertti Pietarinen
Tuula Tynjä
Hanni Vaenerberg
Kasper Valtakari
Sole Visa
Kaarina Vuokko
Maija Vuornos
Mari Vuornos
Sanna Vuornos-Visto
Laura Yrjönmäki                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Yhteensä 39

.