.

 

Sukukokous Helsingissä 17.8.2019

Henrik ja Laura Schwartzbergin sukuseura ry:n varsinainen sukukokous

Ajankohta: lauantai 17.8.2019 alkaen klo 16.30
Paikka: Kulttuurikeskus Sofia, Kallvikintie 35, 00980 Helsinki

Esityslista

 1. Kokouksen avaus: hallituksen puheenjohtaja (sukuseuran esimies) Hannu Mustakallio
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Seuran varsinainen sukukokous pidetään joka kolmas vuosi hallituksen määräämänä päivänä huhti–syyskuun aikana. Sukuseuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava jokaiselle jäsenelle joko postin tai sähköpostin välityksellä viimeistään 30 päivää ennen kokousta (7–8 §).
 • Sukuseuran esimies on hallituksen puolesta lähettänyt kokouskutsun 3.7.2019 sähköpostissa kaikille jäsenille.
 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
 2. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys.
 4. Esitetään seuran toimintakertomus ajalta 1.7.2016–30.6.2019 sekä tilinpäätökset ja toiminnantarkastajan lausunnot vuosilta 2016–2018
 • Hallituksen ehdotus toimintakertomukseksi ajalta 1.7.2016–30.6.2019 on lähetetty kokouskutsun mukana.
 • Tilinpäätökset 2016–2018 ovat nähtävillä kokouksessa.
 • Mervi Mustakallion laatimat kertomukset toiminnantarkastuksesta tilikausilta 2016–2018 ovat nähtävillä kokouksessa.
 1. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
 2. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle varsinaisten sukukokousten väliselle kolmivuotiskaudelle, määrätään vuotuiset jäsenmaksut kalenterivuosille 2020–2022 ja vahvistetaan talousarvio kolmen seuraavan tilikauden (2019–2021) muodostamalle ajanjaksolle.
 • Hallituksen ehdotus toimintasuunnitelmaksi 2019–2022 on lähetetty kokouskutsun mukana,
 • Hallitus esittää vuotuiseksi jäsenmaksuksi 20 euroa (15–17-vuotiailta 10 euroa) vuosille 2020, 2021 ja 2022.
 • Kokouksessa jaetaan hallituksen esitys talousarvioksi tilikausille 2019–2021.
 1. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viidestä seitsemään muuta jäsentä.

– Puheenjohtajaksi valittiin sukukokouksessa 6.8.2016 Hannu Mustakallio (Jaakon haara), varapuheenjohtajaksi Katariina Mustakallio (Jooseppi) sekä muiksi hallituksen jäseniksi Leena Carpén (Maria), Marja Heimonen (Johannes), Tom Krusius (Johannes), Kari Mustakallio (Jaakko), Martti Mustakallio (Jaakko) ja Sanna Vuornos-Visto (Johannes).

 1. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja.
 • Toiminnantarkastajana on ollut Mervi Mustakallio, varalla Maarit Mustakallio.
 1. Kokouksen päätös: varsinaisen sukukokouksen puheenjohtaja

Liitteet

 • Toimintakertomus 2016–2019
 • Tilinpäätökset vuosilta 2016–2018 (nähtävillä kokouksessa)
 • Toiminnantarkastuskertomukset 2016–2018 (nähtävillä kokouksessa)
 • Toimintasuunnitelma 2019–2022
 • Budjetti kaudelle 2019–2021 (nähtävillä kokouksessa)

 + + + + + + + + + + + 

Yllä mainitun varsinaisen sukukokouksen pöytäkirja on luettavissa tällä sivustolla kohdassa "Sukukokoukset > 2019 Helsinki > Sukukokous, esityslista ja pöytäkirja"..

 

.

 

.